മാധവികുട്ടിയുടെ


മാധവികുട്ടിയുടെ പ്രേമകഥകള്‍ 37 love stories written by Madhavikkutty with a preface by V R SudheeshStories include Oru Snehathinte Katha Premathinte Vilapakavyam Rajavinte Premabhajanam Snehikkappetta Sthree Kulakkozhikal Radha Anuradha Pathmavathi Enna Vesya Manthravadiyude Makal Raajaveethikal Sonagachi Nashtappetta Neelambari etc പ്രേമിക്കുന്നവർ ഈ പുസ്‌തകത്തിലെ വരികളിലും കഥാസന്ദർഭങ്ങളിലും അർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമായിരിക്കാം അല്ലാതെയുള്ളവർക്കു ഇതിലെ കഥകൾ വളരെ വിരസതയും ആയി അനുഭവപ്പെടാം പ്രേമം എന്നത് ദുഃഖം മാത്രമാണ് എന്ന ഒരു ഫീൽ പല കഥകളിലും അനുഭവപ്പെട്ടു

  • Paperback
  • 240 pages
  • മാധവികുട്ടിയുടെ പ്രേമകഥകള്‍
  • Kamala Suraiyya Das
  • Malayalam
  • 03 March 2016

About the Author: Kamala Suraiyya Das

MadhavikuttyKamala Suraiyya born Kamala; 31 March 1934 – 31 May 2009 also known by her one time pen name


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *